Hur jag ansöker

Du kan inte ansöka direkt till Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd. Ansökan måste komma från ett försäkringsbolag som är anslutet till nämnden (medlemsbolag).

Vissa ärenden är försäkringsbolaget skyldigt att låta prövas i nämnden (läs vidare här). Du kan även begära hos ditt bolag att nämnden ska pröva ditt ärende om du inte är nöjd med ersättningen. Bolaget är då skyldig att skicka in ärendet för prövning.

Om du vill att nämnden ska pröva ditt ärende ska du kontakta ditt försäkringsbolag.

Ärendets gång

För närmare information om ärendets gång, klicka dig vidare i spalten till vänster eller ladda ned informationsbladet.