Obligatoriska ärenden

Försäkringsbolagen är skyldiga att be om nämndens yttrande när det rör sig om:

  • ersättning för inkomstförlust, ersättning för lyte och men, kostnader samt olägenheter om den medicinska invaliditeten är minst 10 %,
  • om inkomstförlusten per år beräknas till lägst ett halvt basbelopp i januari skadeåret,
  • ersättning för förlust av underhåll till följd av dödsfall,
  • omprövning av livränta eller engångsbelopp i vissa fall,
  • annan fråga om den skadelidande begär det

Undantag

Om du som skadelidande företräds av ett lämpligt ombud och är överens i alla ersättningsfrågor är bolaget inte skyldigt att skicka ärendet till nämnden.