Vilka ärenden kan prövas?

Försäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden i vissa typer av ersättningsfrågor samt om du som skadelidande begär det.

Vissa frågor måste prövas i nämnden även om du som försäkringstagare inte har begärt det (läs mer under obligatoriska ärenden).

Om du som skadelidande företräds av ett lämpligt ombud och är överens i alla ersättningsfrågor är bolaget inte skyldigt att skicka ärendet till nämnden.

Nämnden lämnar också yttranden om ersättning vid en personskada till domstolar och andra myndigheter – om dessa begär det.

Nämnden prövar inte frågan om försäkringsfall har uppkommit eller frågor om preskription.

Frågor som rör personskador som inträffat i trafiken, inom vård och behandling eller av läkemedel prövas inte. Personskador som har inträffat i trafiken prövas av Trafikskadenämnden, vårdskador prövas av Patientskadenämnden och läkemedelsskador av Läkemedelsskadenämnden.