Så hanteras ditt ärende

Inför prövningen

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut bör du i första hand klaga (begära en omprövning) hos bolaget. I andra hand begär du hos bolaget att ärendet ska prövas i Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd.

Ärendets gång kan du följa i fliken till vänster eller genom att ladda ned informationsbladet.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett ärende i nämnden är oftast tre - fyra månader, men ibland kan handläggningen ta längre tid.

Ersättningstabeller

Ersättningstabeller som bygger på skadeståndsrättslig grund hittar du på Trafikskadenämndens hemsida.