Nämndens sammansättning

När nämnden fattar beslut deltar:

  • en ordförande eller vice ordförande, utsedd av Svensk Försäkring. De ska vara jurister och ha särskilda
    kunskaper om personskadeersättning. Ordföranden får
    inte vara anställd i något försäkringsbolag eller på annat sätt ha anknytning till försäkringsbranschen.
  • två ledamöter från försäkringsbolag, utsedda av Svensk Försäkring. Dessa ledamöter ska ha ingående erfarenheter av personskadereglering.
  • två konsumentrepresentanter, utsedda av Konsumentvägledarnas förening.

Nuvarande ordförande heter Severin Blomstrand och är före detta justitieråd.

Läs mer om nämndens ledamöter i den senaste verksamhetsberättelsen.