Prövningsförfarandet

Försäkringsbolaget sammanfattar ditt ärende i en så kallad nämndspromemoria. Promemorian sänds till dig för synpunkter. Därefter skickar försäkringsbolaget hela skadeakten (det är alla originalhandlingar som tillhör ditt ärende) och nämndspromemorian till nämnden.

Handlingarna kopieras upp och ledamöterna får ta del av ditt ärende flera veckor före sammanträdet för att hinna läsa in det. 

Under själva sammanträdet föredras ärendet muntligen och en diskussion följer. Härefter beslutar nämnden hur tvisten bör lösas. Om det finns skäl till det, kan nämnden begära att läkare uttalar sig om de medicinska frågorna. Beslutet avgörs på de handlingar som finns i skadeakten. Du har inte möjlighet att personligen få delta på sammanträdet.

Nämndens beslut skrivs i form av ett rådgivande yttrande. Läs mer här.