Ansökningsblanketter

För prövning krävs att du fyller i en ansökningsblankett. Du kan välja att fylla i ansökan direkt på hemsidan (Öppna ansökan) eller skriva ut ansökningsblanketten som ett word-dokument (Ladda ner ansökan) och skicka in den till nämndkansliet per post. Kontaktuppgifter hittar du här.

Vilken blankett ska jag välja?

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och bifogar en kopia av bolagets beslut.

 

Ska du ansöka digitalt och bifoga filer?

Tänk på att du har ca 20 minuter på dig att skicka ansökan från det att du har bifogat dina filer. Tar det längre tid än så riskerar du att filerna inte följer med ansökan.

Ansökningsblankett - Villkorstvist

Denna blankett använder du om tvisten rör tolkning av försäkringsvillkor och försäkringens omfattning.

Ansökningsblankett - Arvodestvist

Denna blankett används vid tvist om ditt ombuds arvode (om det inte föreligger tvist om tolkningen av försäkringsvillkoren).

Ansökningsblankett - omprövning av beslut om ombuds lämplighet

Denna blankett använder du om ditt ombud inte har godkänts som ombud i ärende som gäller trafik - eller rättsskyddsförsäkring.