Efter beslutet

Nämndens yttrande skickas i original till dig och försäkrings-bolaget får en kopia.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vad yttrandet innebär och vad som händer härefter.

Hur ofta föreslår nämnden en ändring?

Nämnden föreslog ändring helt eller delvis i ca 24 procent av de ärenden som avgjordes under 2016.

Mer statistik över avgjorda ärenden hittar du i nämndens senaste verksamhetsberättelse.