Måste bolaget följa yttrandet?

Nämndens yttranden är bara rådgivande så försäkringsbolaget behöver inte följa beslutet. Det inträffar dock mycket sällan att försäkringsbolaget inte följer yttrandet. I sådana fall måste de informera dig och nämnden samt förklara skälen till varför de inte följer beslutet.