Hur jag ansöker

Du kan ansöka via via den digitala ansökningsblanketten på hemsidan eller genom att fylla i en blankett och posta till oss.

För prövning krävs att du fyller i en ansökningsblankett med en kortfattad redogörelse av tvisten. Glöm inte att skicka med en kopia av försäkringsbolagets beslut som du inte är nöjd med.

Ansökan och hanteringen av ärendet i nämnden sker på svenska språket.

Ansöker gör du enklast via våra digitala ansökningsblanketter som du hittar på sidan Blanketter. Klicka på "Öppna ansökan" och fyll i direkt på skärmen. Du kan även skriva ut ansökningsblanketterna och skicka in till oss per post. Klicka då på "Ladda ner ansökan" och skriv ut som ett word-dokument.

Du kommer att få en bekräftelse från oss efter att ansökan har kommit in till kansliet.

Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst. Vilken blankett ska jag välja?

Digital hantering av ansökan

Skickar du in din ansökan digitalt via hemsidan kan du välja om du vill att ditt ärende fortsättningsvis ska hanteras digitalt. För att du ska kunna följa ditt ärende digitalt krävs att du har ett giltigt BankID. Se mer information under Digital hantering.

Företräds du av annan?

Det finns inget krav på att du måste företrädas av ett ombud, men om så är fallet ska du skicka med en fullmakt där det framgår vem du ska företrädas av. Det krävs inte mer än att du skriver vem som ska företräda dig och denne persons fullständiga kontaktuppgifter. Fullmakten ska vara underskriven både av dig och den du företräds av.

Läs mer om vad som händer efter att du skickat in din ansökan.

Här ansöker du
Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM