Vilken blankett ska jag välja?

Blankett "Villkorstvist"

Den väljer du om frågan till exempel gäller:

  • om en tvist överhuvudtaget har uppkommit
  • att ta reda på om tvisten har samband med yrkesutövning eller inte
  • om tvisten har samband med samboförhållande eller äktenskap
  • om tvisten gäller dig i egenskap av ägare till en fastighet
  • tidpunkten när tvisten startade
  • om du har haft ett sammanhängande försäkringsskydd i mer än två år

Blankett "Arvodestvist"

Den väljer du som är ombud och vill att nämnden ska pröva den ersättning som du har begärt i arvode.

Observera att du som är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå måste begära denna prövning i Ombudskostnadsnämnden.

Blankett "Omprövning av beslut om ombuds lämplighet"

Den blir aktuell om ditt ombud av försäkringsbolaget inte har bedömts vara lämplig och du vill ha beslutet omprövat. Observera att det endast är du som försäkringstagare som kan ansöka om denna prövning.

Här ansöker du
Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM