Innan jag ansöker

Har du fått ett slutligt beslut?

Bolaget måste ha tagit slutlig ställning i ärendet innan det kan tas upp för prövning i nämnden.

Kan mitt försäkringsbolags beslut prövas av nämnden?

Vilka bolag som är anslutna till nämnden kan du se här.

Vilka ärenden kan nämnden inte pröva? 

Nämnden kan inte pröva ärendet om:

  • det har har prövats av Allmänna Reklamationsnämnden eller en nämnd för alternativ tvistlösning,
  • ärendet kan prövas av Ombudskostnadsnämnden eller 
  • det har varit eller är under domstolsprövning.

Nämnden får avvisa en ansökan om prövning bl.a. om:

  • du inte har varit i kontakt med ditt försäkringsbolag och försökt få ändring av beslutet eller
  • din ansökan kommer in till nämnden senare än ett år efter att du har varit i kontakt med försäkringsbolaget och försökt få ändring av beslutet.

Läs mer om avvisningsgrunderna i 5 och 13 §§ i nämndens stadgar.

Kostar det något att ansöka?

Att ansöka och få sin ärende prövat i Nämnden för Rättsskyddsfrågor är avgiftsfritt.