Ansvarsskador

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut angående personskada i en ansvarsförsäkring så kontaktar du försäkringsbolaget och begär prövning i Ansvars­försäkringens Personskadenämnd.
Halkar

Vad är en ansvarsskada?

Du kan ha rätt till ersättning (skadestånd) när någon annan är ansvarig för en personskada du råkat ut för. Om den som ska betala skadestånd har en ansvarsförsäkring – t ex en hemförsäkring – övertar hans eller hennes försäkringsbolag ansvaret för ersättningen. Det förutsätter att skadan täcks av försäkringen.