Patientskador

Om du har råkat ut för en skada i samband med vård och behandling är det Patientskadenämnden som överprövar ärendet. Läkemedelsskador prövas av Läkemedelsskadenämnden.