Trafikskador

Om du har råkat ut för en personskada i samband med trafik är det Trafikskadenämnden som kan pröva ditt ärende. För närmare information, se Trafikskadenämndens hemsida. Frågor gällande personskador inom trafikförsäkring kan aldrig prövas i någon av Svensk Försäkrings Nämnder.

Sakskador orsakade i trafik prövas i regel av Allmänna reklamationsnämnden. Besök deras hemsida för mer information.