Om oss

Svensk Försäkrings Nämnder administrerar bland annat dessa nämnder.

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd
Ombudskostnadsnämnden
Personförsäkringsnämnden

Nämnden för rättsskyddsfrågor
Skattenämnden

Vi administrerar även Prövningsförfarandet av ombuds
lämplighet

Målsättningen för nämnderna är att verka för hög kvalitet i verksamheten och ett högt förtroende för nämnderna. Vidare eftersträvas en enhetlig praxis och god efterlevnad samt rättssäkerhet för den försäkrade.

Personförsäkringsnämnden och Nämnden för Rättsskyddsfrågor är sedan januari 2016 godkända som nämnder för alternativ tvistlösning.

 

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
(vardagar kl. 09.00 - 11.30)

Fax: 08 - 522 787 30

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM

Adress för paketleverans:
Svensk försäkring
Godsmottagningen
Banérgatan 30
115 23 STOCKHOLM 

E-post:
info@forsakringsnamnder.se

Behandling av personuppgifter i e-post