Nämnder för alternativ tvistlösning

Personförsäkringsnämnden och Nämnden för Rättsskyddsfrågor är sedan den 25 januari 2016 godkända som nämnder för alternativ tvistlösning.

Svensk Försäkrings frivilliga nämnder, Personförsäkrings-nämnden och Nämnden för Rättsskyddsfrågor, är godkända av Kammarkollegiet och registrerade som nämnder för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

EU-kommissionen arbetar aktivt för att förbättra konsument-ernas situation på den inre marknaden. Som ett led i detta arbete antogs 2013 nya EU-regler om tvistlösning utanför domstol vid tvister mellan en konsument och en näringsidkare vid tillhandahållande av varor och tjänster. Samtidigt antogs nya regler även om tvistlösning online vid konsumenttvister genom en plattform som styrs av EU-kommissionen. Konsumenttvistutredningen presenterade det svenska genom-förandet av lagstiftningen i juni 2014 och lagen klubbades i november 2015 och trädde ikraft från årsskiftet.

Utöver Svensk Försäkrings två frivilliga nämnder så finns det idag ytterligare fyra nämnder som är godkända och registrerade hos Kammarkollegiet. Det är Allmänna reklamationsnämnden, Advokatsamfundets konsumenttvistnämndSveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd, Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, och Trafikskadenämnden.

Alternativ tvistlösning

Mer information om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och godkända nämnder finns hos Kammarkollegiet.