Vad gör nämnden?

Nämnden lämnar rådgivande yttranden om skäligheten av advokats eller biträdande jurists* arvode och andra kostnadsanspråk som ostridigt kan komma att ersättas genom försäkring.

*Begäran om prövning kan enbart göras av försäkringsbolag, advokat eller biträdande jurist hos advokat.


Begränsad bemanning under sommaren 2018

Nämndkansliet har begränsad bemanning under sommaren varför våra svarstider kan vara något längre än vanligt. Under veckorna 29-31 har vi telefontid tisdag till torsdag klockan 9.00-11.30. Vi önskar dig en fin sommar!

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Telefontid veckorna 29-31
(16 juli - 3 augusti 2018):
tis-tors 09.00-11.30

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM

Vägledning för kostnadsräkning

Här hittar du Svensk Försäkrings "vägledning för kostnadsräkningars utformande vid utnyttjande av konsuments rättsskydds-försäkring".