Vad gör nämnden?

Nämnden lämnar rådgivande yttranden om skäligheten av advokats eller biträdande jurists* arvode och andra kostnadsanspråk som ostridigt kan komma att ersättas genom försäkring.

*Begäran om prövning kan enbart göras av försäkringsbolag, advokat eller biträdande jurist hos advokat.


Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM

Vägledning för kostnadsräkning

Här hittar du Svensk Försäkrings "vägledning för kostnadsräkningars utformande vid utnyttjande av konsuments rättsskydds-försäkring".