Vad gör nämnden?

Nämnden lämnar rådgivande yttranden om skäligheten av advokats eller biträdande jurists* arvode och andra kostnadsanspråk som ostridigt kan komma att ersättas genom försäkring.

*Begäran om prövning kan enbart göras av försäkringsbolag, advokat eller biträdande jurist hos advokat.


Nämndkansliet håller telefonstängt den 17 oktober 2017

Nämndkansliet har idag tisdagen den 17 oktober 2017 tekniska problem och håller därför telefonstängt.

Välkommen åter onsdagen den 18 oktober 2017!

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM

Vägledning för kostnadsräkning

Här hittar du Svensk Försäkrings "vägledning för kostnadsräkningars utformande vid utnyttjande av konsuments rättsskydds-försäkring".