Ansökan

Här finner du ansökningsblanketten till ombudskostnadsnämnden.

Observera att endast du som är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå kan söka prövning i denna nämnd    (i andra fall söker du till Nämnden för Rättsskyddsfrågor).

Till blanketten ska följande bifogas:

  • beslut från försäkringsbolaget
  • kopia av faktura och arvodesspecifikation
  • övriga handlingar av vikt för bedömningen 

Observera att nämnden gör sin bedömning utifrån de handlingar som skickats in.

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM