Efter beslutet

Nämndens yttrande skickas i original till dig och försäkrings-bolaget får en kopia.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vad yttrandet innebär och vad som händer härefter.