Frågor och svar

Prövar Ombudskostnadsnämnden alla frågor gällande arvode?

Nämnden prövar arvodesfrågor vid ostridiga försäkringsvillkor.

Om det föreligger frågor angående tolkning av försäkringsvillkor ska ärendet istället prövas av Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Kan arvodesfrågan prövas i Ombudskostnadsnämnden om jag inte är advokat?

Nej, men biträdande jurister som arbetar på advokatbyrå kan få arvodesfrågan prövad i Ombudskostnadsnämnden.

I alla andra fall ska du som ombud vända dig till Nämnden för rättsskyddsfrågor.

Kostar det något att få sitt ärende prövat?

Den sökande ska betala en ansökningsavgift på 1 500 kr inklusive moms. Ombudskostnadsnämnden rekommenderar, med utgångspunkt i den prövning som görs av ersättningsanspråket, hur kostnaderna för ansökningsavgiften bör fördelas mellan berört försäkringsbolag och berört ombud.

Kan ärendet prövas även om försäkringsbolaget inte är anslutet till nämnden?

Nej, men bolaget kan begära om att få ansluta sig till nämnden. Beslutet tas av Svensk Försäkrings styrelse.