Kostnad

Den sökande ska betala en ansökningsavgift på 1 500 kr inklusive moms. 

Ombudskostnadsnämnden rekommenderar, med utgångspunkt i den prövning som görs av ersättnings-anspråket, hur kostnaderna för ansökningsavgiften bör fördelas mellan berört försäkringsbolag och berört ombud.

Hur betalar jag ansökningsavgiften?

Ansökningsavgiften, 1 500 kronor, sätts in på bankgiro 5105-9327 med adressat Svensk Försäkrings Administration AB, Svensk Försäkrings Nämnder.

Ange sökande advokats namn samt klientens skadenummer hos försäkringsbolaget.