Ansökningsblanketter

För prövning krävs att du fyller i en ansökningsblankett. Du kan välja att fylla i ansökan direkt på hemsidan (Digital ansökan) eller skriva ut ansökningsblanketten som ett word-dokument (Ladda ner ansökan) och skicka in den till nämnden per post. Kontaktuppgifter hittar du här.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och bifogar en kopia av bolagets beslut.

 

Ska du ansöka digitalt och bifoga filer?

Tänk på att du har ca 20 minuter på dig att skicka ansökan från det att du har bifogat dina filer. Tar det längre tid än så riskerar du att filerna inte följer med ansökan.

Ansökan om prövning - Tvist om ersättning från personförsäkring

Denna blankett använder du när du vill överklaga bolagets beslut om ersättning från en liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring och ärendet kräver en medicinsk bedömning.

Ansökan om prövning - När personförsäkring nekats helt eller delvis

Denna blankett använder du när du vill överklaga bolagets beslut när du inte har fått teckna en försäkring som du har ansökt om. Använd den även när du har fått ett sådant nekande besked tillsammans med ett erbjudande om att teckna en försäkring med klausul, någon annan inskränkning eller med en förhöjd premie.