Måste försäkringsbolaget följa yttrandet?

Nämndens yttranden är rådgivande så försäkringsbolaget behöver inte följa beslutet. Det inträffar dock mycket sällan att försäkringsbolaget inte följer yttrandet. I sådana fall måste de informera dig och Personförsäkringsnämnden samt förklara skälen till varför de inte följer beslutet.

Hur ofta händer det att ett försäkringsbolag inte följer nämndens yttrande? 

Under 2016 har försäkringsbolag vid två tillfällen meddelat att det inte följer nämndens yttrande.