Vad innebär en ändring?

Om nämnden har rekommenderat en ändring av beslutet och bolaget har valt att följa denna är det försäkringsbolaget som betalar ut eventuell ersättning eller tecknar försäkring.

Hur ofta föreslår nämnden en ändring?

Nämnden föreslog ändring av bolagets beslut i ca 13 procent av de ärenden som avgjordes under 2016.

Mer statistik över avgjorda ärenden hittar du i nämndens verksamhetsberättelse.