Nämndens sammansättning

Vid Personförsäkringsnämndens sammanträde deltar:

  1. en ordförande som är jurist med stor domarerfarenhet och sakkunnig i de frågor som faller inom nämndens verksamhet och som utses av Svensk Försäkrings styrelse,
  2. två ledamöter med stor erfarenhet av den typ av personförsäkring  som ska prövas och som utses av Svensk Försäkrings styrelse,
  3. två ledamöter som representerar de ersättningsberättigades intresse (konsumentintresset) och som utses av Konsumentvägledarnas Förening samt 
  4. en rådgivande läkare med erfarenhet av försäkringsmedicinska frågor. Läkaren får inte ha anknytning till något försäkringsbolag och utses av Svensk Försäkrings styrelse.

Ordföranden får bestämma om ett ärende av enkelt slag kan avgöras av ordföranden och en ledamot som avses i punkt 2 och en ledamot som avses i punkt 3.

Nuvarande ordförande heter Dag Mattsson och är justitieråd.

Nämndens ledamöter utses för tre år och arvode till ledamöter och rådgivande läkare bestäms av Svensk Försäkrings styrelse.

Läs mer om nämndens ledamöter i den senaste verksamhetsberättelsen.