Vad innebär prövningsförfarandet?

Om en försäkringstagare vill ta sin rättsskydds- eller trafikförsäkring i anspråk kan försäkringsbolaget begära att det ombud som har anlitats ska genomgå en lämplighetsprövning, i de fall ombudet inte är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå.

Prövning kan endast ske om försäkringsbolaget begär det.

Förfarandet utmynnar i en rekommendation till försäkringsbolaget, som tar det slutliga beslutet om lämpligheten.

I fliken till vänster kan du läsa mer om hur du ansöker och hur prövningen går till. Där hittar du även blanketter.

Nämndkansliet håller telefonstängt den 17 oktober 2017

Nämndkansliet har idag tisdagen den 17 oktober 2017 tekniska problem och håller därför telefonstängt.

Välkommen åter onsdagen den 18 oktober 2017!

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM