Vad innebär prövningsförfarandet?

Om en försäkringstagare vill ta sin rättsskydds- eller trafikförsäkring i anspråk kan försäkringsbolaget begära att det ombud som har anlitats ska genomgå en lämplighetsprövning, i de fall ombudet inte är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå.

Prövning kan endast ske om försäkringsbolaget begär det.

Förfarandet utmynnar i en rekommendation till försäkringsbolaget, som tar det slutliga beslutet om lämpligheten.

I fliken till vänster kan du läsa mer om hur du ansöker och hur prövningen går till. Där hittar du även blanketter.

Begränsad bemanning under sommaren 2018

Nämndkansliet har begränsad bemanning under sommaren varför våra svarstider kan vara något längre än vanligt. Under veckorna 29-31 har vi telefontid tisdag till torsdag klockan 9.00-11.30. Vi önskar dig en fin sommar!

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Telefontid veckorna 29-31
(16 juli - 3 augusti 2018):
tis-tors 09.00-11.30

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM