Vad innebär prövningsförfarandet?

Om en försäkringstagare vill ta sin rättsskydds- eller trafikförsäkring i anspråk kan försäkringsbolaget begära att det ombud som har anlitats ska genomgå en lämplighetsprövning, i de fall ombudet inte är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå.

Prövning kan bara ske om försäkringsbolaget begär att ombudet ska prövas. Ansökan kan göras av ombudet, försäkringsbolaget eller den försäkrade.

Förfarandet utmynnar i en rekommendation till försäkringsbolaget, som tar det slutliga beslutet om lämpligheten.

I fliken till vänster kan du läsa mer om hur du ansöker och hur prövningen går till. Där hittar du även blanketter.

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM