Vad innebär prövningsförfarandet?

Om en försäkringstagare vill ta sin rättsskydds- eller trafikförsäkring i anspråk kan försäkringsbolaget begära att det ombud som har anlitats ska genomgå en lämplighetsprövning, i de fall ombudet inte är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå.

Prövning kan endast ske om försäkringsbolaget begär det.

Förfarandet utmynnar i en rekommendation till försäkringsbolaget, som tar det slutliga beslutet om lämpligheten.

I fliken till vänster kan du läsa mer om hur du ansöker och hur prövningen går till. Där hittar du även blanketter.

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM