Vad ska ansökan innehålla?

  • en kortfattad redogörelse vad tvisten gäller
  • uppgift om försäkringsbolag, skadenummer och namnet på handläggaren som har bett dig genomgå prövningen.
  • bifoga alltid brevet från försäkringsbolaget där det framgår att bolaget vill att du ska genomgå prövning av ombuds lämplighet (bifoga också gärna kopior av skadeanmälan, stämningsansökan e dyl.).
  • uppgifter om din utbildning, praktisk erfarenhet, tidigare anställningar samt nuvarande verksamhet.
  • kopior av betyg
  • referenser

Det är viktigt att du anger minst två färska referenter, företrädesvis domstolsreferenter eller motpartsombud. Detta gäller även dig som prövats tidigare eftersom vi inte kan spara dina uppgifter under en längre period än vad som är tillåtet enligt Dataskyddsförordningen.

Om du är nyutexaminerad, har arbetat inom en annan bransch eller saknar domstolserfarenhet bör du lämna minst två referenter som du har haft annan yrkesmässig kontakt med.