Vilken blankett ska jag välja?

Enskilt förordnande

Används i de flesta fall. Gäller dig som söker första gången såväl som dig som återkommer då och då samt arbetar över många rättsområden. Man söker lämplighetsprövning i varje enskilt ärende.

Ansökan om enskilt förordnande, POL

Generellt förordnande

Är endast aktuellt om:

  • du under den senaste tvåårsperioden har minst tio enskilda förordnanden inom samma rättsområde som du söker
  • du ansöker om förnyat generellt förordnande innan det tidigare har gått ut

Det generella godkännandet är giltigt i två år och gäller för ett specifikt rättsområde, inte för alla rättsskyddstvister. För att förnya ett generellt godkännande måste du ansöka om förnyelse innan giltighetsperioden har gått ut.

Ansökan om generellt förordnande, POL