Om du inte är nöjd

Om ombudet inte bedöms vara lämplig kan den försäkrade begära överprövning av ärendet i Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Observera att du som ombud inte själv kan begära prövning i denna nämnd.