Svensk Försäkrings Nämnder

Välkommen till oss!

Vi har hand om Svensk Försäkrings frivilliga nämnder som bland annat prövar tvister inom sjuk-, olycksfalls-, rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Vår huvuduppgift är att verka för en enhetlig praxis, huvudsakligen inom villkorsförsäkring.

Är du missnöjd med försäkringsbolagets bedömning? Här kan d
u som försäkringstagare enkelt och kostnadsfritt driva ditt försäkringsärende vidare.

Nämndkansliet håller telefonstängt den 17 oktober 2017

Nämndkansliet har idag tisdagen den 17 oktober 2017 tekniska problem och håller därför telefonstängt.

Välkommen åter onsdagen den 18 oktober 2017!

Stärkt skydd för konsumenter som vill teckna försäkring

Från årsskiftet 2017/2018 kommer konsumenter som fått avslag på sin ansökan om personförsäkring att kunna få detta beslut prövat i Personförsäkringsnämnden.

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM

Har du allmänna frågor om försäkring?

Söker du rådgivning? Vänd dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.