Svensk Försäkrings Nämnder

Välkommen till oss!

Vi har hand om Svensk Försäkrings frivilliga nämnder som bland annat prövar tvister inom sjuk-, olycksfalls-, rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Vår huvuduppgift är att verka för en enhetlig praxis, huvudsakligen inom villkorsförsäkring.

Är du missnöjd med försäkringsbolagets bedömning? Här kan d
u som försäkringstagare enkelt och kostnadsfritt driva ditt försäkringsärende vidare.

Nämndkansliet håller telefonstängt den 23 januari 2017

Nämndkansliet håller telefonstängt med anledning av verksamhetsplanering den 23 januari 2017.

Välkommen åter den 24 januari 2017!  

Nämnder för alternativ tvistlösning

Personförsäkringsnämnden och Nämnden för Rättsskyddsfrågor är sedan den 25 januari 2016 godkända som nämnder för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM

Har du allmänna frågor om försäkring?

Söker du rådgivning? Vänd dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.