Ansökningsblankett

Ansökan om prövning i Personförsäkringsnämnden

För prövning krävs att du fyller i en ansökningsblankett. Du kan välja att fylla i ansökan direkt på hemsidan (Öppna ansökan) eller skriva ut ansökningsblanketten som ett word-dokument (Ladda ner ansökan) och skicka in den till nämnden per post. Kontaktuppgifter hittar du här.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och bifogar en kopia av bolagets beslut.

 

Ska du ansöka digitalt och bifoga filer?

Tänk på att du har ca 20 minuter på dig att skicka ansökan från det att du har bifogat dina filer. Tar det längre tid än så riskerar du att filerna inte följer med ansökan.

Datum: 2017-02-08