Svensk Försäkrings Nämnder

Välkommen till oss!

Vi har hand om Svensk Försäkrings frivilliga nämnder som bland annat prövar tvister inom sjuk-, olycksfalls-, rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Vår huvuduppgift är att verka för en enhetlig praxis, huvudsakligen inom villkorsförsäkring.

Är du missnöjd med försäkringsbolagets bedömning? Här kan d
u som försäkringstagare enkelt och kostnadsfritt driva ditt försäkringsärende vidare.

Begränsad bemanning under sommaren 2018

Nämndkansliet har begränsad bemanning under sommaren varför våra svarstider kan vara något längre än vanligt. Under veckorna 29-31 har vi telefontid tisdag till torsdag klockan 9.00-11.30. Vi önskar dig en fin sommar!

Stärkt skydd för konsumenter som vill teckna försäkring

Från årsskiftet 2017/2018 kan konsumenter som fått avslag på sin ansökan om personförsäkring få detta beslut prövat i Personförsäkringsnämnden.

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Telefontid veckorna 29-31
(16 juli - 3 augusti 2018):
tis-tors 09.00-11.30

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM

Har du allmänna frågor om försäkring?

Söker du rådgivning? Vänd dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.