Vad innebär yttrandet?

Av yttrandet framgår hur nämnden tycker att tvisten ska lösas samt en motivering till bedömningen.

Om nämnden delar bolagets bedömning har du inte haft någon framgång med din överklagan.

Om nämnden anser att du har rätt till ersättning rekommenderas bolaget att ändra sin tidigare bedömning.