Frågor och svar

Prövar nämnden alla frågor som rör arvode?

Nej. Arvodesfrågor vid ostridiga försäkringsvillkor prövas av Ombudskostnadsnämnden om du är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå.

Är bolaget skyldigt att följa yttrandet?

Nej. Yttrandet är enbart rådgivande. Men bolaget följer vanligtvis yttrandet.

Är du fortfarande inte nöjd har du alltid möjlighet att vända dig till allmän domstol.

Kan ärendet prövas även om försäkringsbolaget inte är anslutet till nämnden?

Nej, men bolaget kan begära om att få ansluta sig till nämnden. Beslutet tas av Svensk Försäkrings styrelse.

Kostar det någonting att få sitt ärende prövat i nämnden?

Prövningen är kostnadsfri för dig som försäkringstagare.