Nämndens sammansättning

Vid nämndens sammanträde deltar:

  1. en ordförande som är eller har varit ordinarie domare och som utses av Svensk  försäkring,
  2. två ledamöter som:
  • vid konsumenttvister representerar konsumentintresset varvid båda är utsedda av Konsumentverket och
  • vid övriga tvister representerar de ersättningsberättigades intresse, varav en är utsedd av Konsumentverket och en av Företagarna samt

    3. två ledamöter med stor erfarenhet av försäkring.
        Ledamöter som arbetar på det försäkringsbolag ärendet
        gäller får dock inte delta vid beslutet.

Ordföranden får bestämma om ett ärende av enkelt slag kan avgöras av ordföranden och en ledamot som avses i punkt 2 och en ledamot som avses i punkt 3. Vid konsumenttvister ska ledamoten enligt punkt 2 vara representant för konsumentintresset.

Nuvarande ordförande heter Ella Nyström och är justitieråd.

Nämndens ledamöter utses för tre år och arvodet bestäms av Svensk Försäkrings styrelse.

Läs mer om nämndens ledamöter i den senaste verksamhetsberättelsen.