Gränsdragning mellan nämnder

Vilken nämnd ska jag överklaga till?

Det finns en mängd nämnder som hanterar tvister gällande försäkringsfrågor. Svensk Försäkringsnämnder administrerar fyra av dessa, nämligen:

Personförsäkringsnämnden,
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd,
Nämnden för Rättsskyddsfrågor  
Ombudskostnadsnämnden och
Skattenämnden.

Till vilken av dessa nämnder ska du vända dig om du är
missnöjd med försäkringsbolagets beslut?

I spalten till vänster kan du välja vilken typ av skada det rör sig om och få mer information om vart du kan vända dig.

 

Vilken nämnd ska jag vända mig till?

Här kan du enkelt se vilken nämnd du ska vända dig till.