Egendomsskador

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på/förlust av egendom kan du i många fall vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. På deras hemsida kan få mer information om ditt ärende kan prövas.