Nämndens sammansättning

När nämnden fattar beslut deltar:

  • en ordförande eller vice ordförande, utsedd av Sveriges Advokatsamfund och Svensk Försäkring. Dessa ska vara rättsbildade och får inte vara verksamma i något försäkringsbolag, i Trafikförsäkringsförsäkringen eller på advokatbyrå
  • två ledamöter, varav en utsedd av Sveriges Advokatsamfund och en utsedd av Svensk Försäkring.

Nuvarande ordförande heter Ella Nyström och är justitieråd.

Läs mer om nämndens ledamöter i den senaste verksamhetsberättelsen.