Hur jag ansöker

Du kan ansöka via den digitala ansökningsblanketten på hemsidan eller genom att fylla i en blankett och posta till oss.

För prövning krävs att du fyller i en ansökan till Person-försäkringsnämnden. Glöm inte att skicka med försäkringsbolagets beslut som du inte är nöjd med. 

Ansökan och hanteringen av ärendet i nämnden sker på svenska språket.

Du kan välja att fylla i ansökan digitalt direkt på hemsidan eller skriva ut ansökningsblanketten som ett word-dokument och skicka in den till oss per post.

Skickar du in din ansökan digitalt via hemsidan kan du välja om du vill att ditt ärende fortsättningsvis ska hanteras digitalt. För att du ska kunna följa ditt ärende digitalt krävs att du har ett giltigt BankID och att du anger ditt och din kontaktpersons personnummer i ansökan. Se mer information under Digital hantering.  

Du kommer att få en bekräftelse från oss efter att ansökan har kommit in till kansliet.

Vad behöver jag skicka in?

Du behöver skicka med försäkringsbolagets beslut som du inte är nöjd med, men du behöver inte skicka in övriga handlingar direkt med din ansökan. Bolaget kommer att skicka in det underlag som deras beslut bygger på. Innan prövningen får du kopior av dessa och har möjlighet att komplettera om något saknas. 

Företräds du av annan?

Det finns inget krav på att du måste företrädas av ett ombud, men om så är fallet ska du skicka med en fullmakt där det framgår vem du ska företrädas av. Det krävs inte mer än att du skriver vem som ska företräda dig och denne persons fullständiga kontaktuppgifter. Fullmakten ska vara underskriven både av dig och den du företräds av.

Här ansöker du
Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM