Innan jag ansöker

Det finns flera saker du bör tänka på innan du skickar in din ansökan till Personförsäkringsnämnden.

Har du fått ett slutligt beslut?

Bolaget måste ha tagit slutlig ställning i ärendet för att det ska kunna prövas i nämnden.

Vill du komplettera med nya handlingar (t ex läkarintyg)?

Om du vill åberopa något som försäkringsbolaget inte har fått se, t ex ett nytt läkarintyg, måste du först vända dig till bolaget så att man där får ta ställning till det nya materialet, innan du begär prövning i nämnden.

Kan mitt försäkringsbolags beslut prövas av nämnden?

Bolaget måste vara anslutet till nämnden. Läs mer om vilka bolag som är anslutna till nämnden.

Läs mer om vilka tvister som kan prövas.

Kostar det något att ansöka?

Att ansöka och få sin ärende prövat hos oss är avgiftsfritt.

Har du allmänna frågor om försäkring?

Söker du rådgivning? Vänd dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vilken information ska jag som skadereglerare lämna till försäkringstagaren?

Innan du hänvisar kunden till oss så bör alla omprövningsmöjligheter vara utredda.

Informera alltid kunden om att de ska fylla i en ansökan som finns att hämta på denna webbplats.