Ansökan

Vem kan ansöka om prövning?

Prövning kan ske på begäran av:

  • ombud
  • försäkringsbolag
  • försäkrad

i ärenden där försäkringsbolaget begär att ombudets lämplighet prövas i ärende som rör rättsskydds- eller trafikförsäkring.

I fliken till vänster hittar du mer information om hur du ansöker och ärendets gång.

Är alla försäkringsbolag behöriga att begära prövning enligt detta förfarande?

Rätten att kräva prövning av ombudets lämplighet framgår i regel av försäkrings­villkoren. Förfarandet är begränsat till ärenden hos Svensk Försäkrings medlemsbolag. Svensk Försäkrings styrelse får medge prövning av försäkringsbolag som inte är medlem om detta framgår av försäkringsvillkoren eller om försäkringsbolaget på annat sätt medgivit detta.

Vilka bolag som är anslutna till nämnden kan du se här Anslutna bolag

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM