Ansökningsblanketter

Ombuds lämplighet - enskilt förordnande

Den vanligaste blanketten.

Ombuds lämplighet - generellt förordnande

Används i undantagsfall (om du har haft minst tio enskilda förordnanden de senaste två åren eller vill förnya ett tidigare generellt förordnande). Se mer under vilken blankett ska jag välja.