Frågor och svar

Vilken ansökningsblankett ska jag välja?

I de allra flesta fall väljer du blanketten prövning av ombuds lämplighet - enskilt förordnande.

Endast om du har haft tio enskilda förordnanden inom samma rättsområde under de senaste två åren kan det bli aktuellt med ett generellt förordnade.

När ska jag söka ett generellt förordnande?

För att beviljas ett generellt förordnande måste du de senaste två åren ha beviljats minst tio enskilda förordnanden inom samma rättsområde.

För att förnya ett generellt godkännande måste du ansöka om förnyelse innan giltighetsperioden har gått ut.

Kan ärendet prövas även om försäkringsbolaget inte är ansluten till prövningsförfarandet?

Nej, men Svensk Försäkrings styrelse kan på begäran av aktuellt försäkringsbolag medge prövning av ombuds lämplighet i ärenden som angår bolaget.

Hur lång är handläggningstiden?

Under förutsättning att ärendet inte behöver kompletteras är handläggningstiden cirka tre - fyra veckor.

Måste jag lämna referenser/nya referenser?

Ja. För att kunna utreda din lämplighet är det viktigt att du anger två färska referenter. Helst domare eller motpartsombud.

Ifall du är ny som ombud förstår vi att det kan vara svårt att lämna domar- och motpartsreferenser. Då är det viktigt att du åtminstone kan lämna två andra referenter du har haft yrkesmässig kontakt med.

Går det att ompröva beslutet?

Om prövningen kan antas innebära att ombudet inte anses lämplig får denne innan yttrandet tillfälle att skriftligen yttra dig över de uppgifter som ligger till grund för prövningen.  

Prövningsförfarandet mynnar ut i ett rådgivande yttrande.

Det är valfritt för försäkringsbolaget att följa yttrandet.

Den försäkrade (inte ombudet) har rätt att överklaga ett bolags nekande av ett ombuds lämplighet till Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Är bolaget skyldigt att följa yttrandet?

Nej. Yttrandet är enbart rådgivande. Men bolaget följer vanligtvis yttrandet.