Så hanteras ditt ärende

Förfarandet är skriftligt och avgörs på de handlingar som inges av dig som sökande eller vad som i övrigt ansetts motiverat att inhämta.

Kansliet kontaktar de referenter som angetts samt vid behov även andra som kan tänkas ha kunskap om din erfarenhet som ombud.

Om prövningen medför en risk för att du inte kommer anses lämplig kommer du före beslutet fattas att få möjlighet att yttra dig över de uppgifter som ligger till grund för prövningen.